Velkommen

Jeg tilbyder


Individuel terapi for voksne, børn og unge

Parterapi

Familieterapi

Terapi i bevægelse*

Kvindegrupper


Jeg har 16 års erfaring og kan hjælpe dig i forhold til mange forskellige problemstillinger, der kan opstå igennem livet fx:


  • Angst 
  • Depression
  • Stress
  • Skilsmisse
  • Konflikter - familiære/ parforhold
  • Livskriser
  • Sorg og dødsfald
  • Selvværd
  • Nye familiekonstellationer


Du er også meget velkommen med mere diffuse situationer, så som livskriser eller forvirring.


             

             Kort ventetid


"Hos mig er du velkommen med alt, hvad der er dig". 


Min ambition er, at du går fra vores samtaler og føler dig mindre alene med dine oplevelser og med en oplevelse af, at selvom kun du kan gå vejen, så er jeg med dig undervejs.


                   
Om mig

Jeg er født i Aarhus i 1975 og har boet i København siden 1999.


Jeg er mor til to drenge og mægtig glad for intuitiv dans og havvand.


Jeg er et meget åbent og fordomsfrit menneske, som ønsker at støtte dig i den retning, som er den rette for dig og dine livsværdier.


Jeg er optaget af ord, bevægelser og af at støtte oplevelsen af, at du har ejerskab over dit eget liv uagtet hvilke begivenheder, som præger din aktuelle livssituation.


Derfor arbejder jeg udover terapeutiske samtaler også med fysisk bevægelse, forskellige sansninger og det skrevne ord, indgår som en del af processen både i grupper og individuelt, i det, som jeg kalder 'Terapi i bevægelse'.
Erfaring

Jeg er uddannet psykolog i 2007 og er efterfølgende blevet autoriseret af Psykolognævnet.


Jeg har haft privat praksis på fuld tid siden november 2018.


Jeg har i mit arbejde som psykolog, bl.a. arbejdet som familiebehandler, konsulent og børnesagkyndig rådgiver. I de funktioner har jeg haft terapeutiske samtaler og behandlingsforløb med børn, unge, forældre og par.


Jeg er inspireret af narrativ terapi og emotionsfokuseret terapi, mens mit arbejde i dag primært tager afsæt i de erfaringer og udfordringer, som du bringer med til samtalen.